dimecres, 5 de maig de 2010

EL CÒMIC

El Còmic de la Premsa Comarcal i Local ha esdevingut, després de 8 anys d'aparèixer entre les pàgines dels nostres diaris i revistes, semanals o mensuals, un referent per al còmic català. Una eina que ha servit per a donar a conèixer joves creadors en el camp del còmic així com per alguns amb més experiència que han trobat en aquesta revista un espai idoni per arribar a un públic aproximat de 75.000 lectors, de totes les comarques de Catalunya, que els llegeix i els espera